Currently browsing category

News

International Convention: Old & new: Brief Report

21 papers had been submitted for the International Convention: Bridging the Old&New – Towards Future Sustainable Built Environment that was held from 5-7th November 2012 at Building 12, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia. Being KALAM’s second time of organizing an international convention, it had received participation from  New Zealand, Singapore, …

Professor Gordon Holden, Griffith University, Australia

Professor Gordon Holden merupakan Pemeriksa Luar (External Examiner) yang didatangkan khas dari Griffith University, Australia. Selain dari menilai kurikulum dan pencapaian pelajar di Jabatan Senibina, beliau juga telah dijemput untuk berkunjung ke Pusat KALAM bagi membincangkan tentang program usahasama terutamanya dalam bidang penyelidikan. Kehadiran beliau telah membuka peluang KALAM dalam …

Professor Susskind di KALAM

Sempena lawatan Professor Lawrence Susskind sebagai professor jemputan ke UTM, beliau telah dibawa melawat Pusat KALAM yang merupakan salah satu Pusat Kajian di bawah Fakulti Alam Bina. Kehadiran Professor Lawrence Susskind ke pusat KALAM telah membuka satu lagi pintu pengenalan kepada kajian Alam Bina yang boleh dikaitkan dengan KALAM iaitu …

Timbalan Menteri Pelancongan melawat Pusat KALAM

Pihak KALAM dan CIPD, Fakulti Alam Bina telah berbesar hati menerima kunjungan Timbalan Menteri Pelancongan, Yang Berbahagia Dato’ Dr James Dawos Mamit ke kedua-dua Pusat Kecemerlangan ini pada bulan Mei yang lalu. YB Dato’ Dr. James telah didedahkan kepada aktiviti -aktiviti pusat KALAM dan beliau telah menunjukkan minat terhadap usaha …

Konsultasi Kajian Lukisan Terukur bersama Yayasan Sofa

Laporan oleh: Nurul Athiqah binti Baharudin  Rembau, Negeri Sembilan, 17 Feb – Seramai 11 orang pelajar dan 3 orang pensyarah dari Pusat KALAM telah terlibat dalam satu projek khas bagi mendokumentasikan dua buah bangunan di Rembau, Negeri Sembilan. Bangunan tersebut adalah Masjid Kariah Nerasau dan Rumah Hajjah Maimunah. Kerja pendokumentasian …